KUOPION SEUDUN OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET RY

Kuopion Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry toimii kaikkien erilaisissa omaishoitotilanteissa elävien perheiden kanssa. Heissä on puolisoaan, vanhempiaan, lastaan ja sisaruksiaan hoitavia sekä työssäkäyviä ja etäomaishoitajia. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia omaishoitajien, pitkäaikaissairaiden, vammaisten ja vanhusten aseman parantamiseksi ja kehittää heidän palvelujaan sekä tukitoimiaan. Yhdistys antaa omaishoitoperheille ohjausta ja neuvontaa, valvoo omaishoitajien etuja, järjestää vertaistukitoimintaa ja tarjoaa virkistystä. 

Kuopion alueella yhdistys järjestää sijaispalvelua omaishoitajan lyhytaikaisen vapaan ajaksi. Sijaishoitaja on saatavissa pääasiassa päiväaikoina esimerkiksi omaishoitajan harrastus-/virkistystoiminnan tai muun lyhytaikaisen poissaolon ajalle, varaukset ja lisätiedustelut: Tiina Sikanen puh. 050 431 2775. 

Yhdistys toimii Pohjois-Savossa. Eri paikkakuntien tapahtumiin voit tutustua Toiminta-sivulla.

Kuopion Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry on perustettu vuonna 1998. Yhdistyksen toiminta on perustunut vahvaan vapaaehtoisuuteen ja hyvään verkostoyhteistyöhön. Yhdistys on saanut RAY:n OmaisOiva-rahoituksen vuodesta 2014 alkaen. Raha-automaattiyhdistyksen tuella yhdistyksen lähialuetoimintaa laajennetaan toiminta-alueella. Yhdistyksen jäseniä oli vuoden 2017 lopussa jo yli 450. RAY:n toiminnan lakattua toimintaa tukee Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Otamme mielellämme vastaan toiveita eri alueen tapahtumiksi!

KANNATTAJAJÄSENYYS

Omaishoitajayhdistyksen kannattajajäseneksi voivat liittyä yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt. Omaishoitajat ja läheiset – liitto ry laskuttaa kannattajajäsen-maksut, mutta tilittää ne lyhentämättöminä yhdistykselle. 
Kannattajajäsen maksaa jäsenmaksua oman valintansa mukaan 50 €, 70 €, 100 € tai enemmän. Kannattajajäsenmaksujen avulla yhdistys järjestää omaishoitajille virkistystä ja vertaistukitoimintaa.

KIITOS KANNATTAJAJÄSENILLEMME

 

 

Ladataan…

Yhdistyksen hallitus 2018

Puheenjohtaja
Pirkko Kuukkanen

Varapuheenjohtajat
Tarja Välimäki
Reino Niiranen

Jäsenet

Anja Jarre-Korhonen
Jalmari Kekarainen
Riitta Lyra
Pirkko Ahonen
Pirkko Snellman


Toimimme Pohjois-Savossa

kuopion suetu pohkois savo omaishoitajat

Jäseneksi

Paikallisyhdistyksemme jäseneksi pääset liittymällä Omaishoitajaliittoon. Yksi liittyminen riittää. Ilmoittautumisen voit tehdä ottamalla yhteyttä yhdistykseemme:

Puheenjohtaja: 
Pirkko Kuukkanen
044 035 3520

Toiminnanjohtaja:
Johanna Nikonen
050 494 1575

tai
Omaishoitajaliiton sivuilta

Jäseneksi voivat liittyä kaikki omaistaan tai läheistään hoitavat tai muuten asiasta kiinnostuneet henkilöt. 

Jäsenmaksu on 25 €/vuosi. Liitto laskuttaa ja tilittää paikallisyhdistykselle jäsenmaksusta puolet.  Jäsenrekisteriä ylläpidetään Omaishoitajat ja läheiset liiton tarjoamana Ankkurissa. Rekisteriselosteeseen voi tutustua Omaishoitajaliiton kotisivuilla.

Jäsenenä saat

  • Lähellä-lehden 4 krt/vuosi
  • Palvelu- ja lomaoppaan vuosittain
  • Jäsentapaamiset ja -kirjeet
  • Tietoa lomista ja kuntoutuskursseista
  • Etujen valvontaa